Ghapro - Documentatie

Voor het onderwijs

Info bundel

Deze bundel wil leerlingen informeren over de werking van de organisatie Ghapro.
(Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees m/v)

 

1. Inleiding

Ghapro ziet het daglicht in 2002 en concentreert zich op de specifieke gezondheidsrisico’s van prostituees (sekswerkers) in de stad en provincie Antwerpen. In 2011 breidt Ghapro haar werking uit naar een deel van Vlaams-Brabant. De organisatie biedt hulp aan zowel mannelijke als vrouwelijke sekswerkers.

 

2. Doelgroep

Wanneer we over prostitutie praten denkt bijna iedereen onmiddellijk aan vrouwen. Weinigen staan er bij stil dat ook mannelijke sekswerkers actief zijn in de erotische wereld. Omdat deze mannelijke groep meestal meer verborgen werkt, is er ook veel minder rond bekend. Deze mannen hebben zowel vrouwelijke als mannelijke klanten. Mannelijke sekswerkers werken bijvoorbeeld via het internet (als escort), in bars of achter de ramen (als travestiet).
Als je meer wil weten over een organisatie die uitsluitend met mannelijke sekswerkers werkt, dan raden we je deze website warm aan: www.boysproject.be of www.alias-bru.be

Door hun beroep worden sekswerkers blootgesteld aan vele risico’s. We sommen de voornaamste even op:

Het is niet altijd mogelijk voor een sekswerker om beroep te doen op de reguliere gezondheidszorg (zoals de huisarts) en andere hulpverlening.

Daar zijn verschillende redenen voor:

Bij Ghapro hoeft de sekswerker niet meer te vertellen wat hij of zij doet. Dit schept vertrouwen en maakt het bespreken van beroepsgebonden problemen veel makkelijker. Een sekswerker hoeft ook zijn of haar officiële identiteit niet te geven en de sekswerkers appreciëren deze werkwijze.

 

3. Het team en werkwijze

Ghapro biedt hulp aan sekswerkers op zowel medisch als sociaal vlak. Sekswerkers kunnen op twee manieren gebruik maken van Ghapro's diensten, namelijk via de mobiele equipe of in de dokterspraktijk.

 

Mobiele equipe

Deze ploeg bestaat uit een multidisciplinair team van een arts, een sociaal verpleegkundige en een outreacher (contactpersoon), en bezoekt de sekswerkers op hun werkplaats. Een werkplaats is de locatie waar de sekswerkers klanten ontvangen: prostituees kunnen werken in de raamprostitutie (het Schipperskwartier van Antwerpen), in privéhuizen, in bars of als escort. Er zijn ook sekswerkers die werken in cafés en daar wachten tot een klant hen oppikt. Deze sekswerkers hebben geen vaste werkplaats en zijn dus moeilijker te bereiken voor hulpverlening.
Het bezoek van de mobiele equipe op de werkplaats van de sekswerkers heeft als voordeel dat ze de werkplaats niet moeten verlaten. Op de werkplaats vindt dan meteen de doktersconsultatie plaats. Dit neemt niet veel tijd in beslag en de sekswerker kan nadien gewoon terug aan het werk.

 

Dokterspraktijk

Naast een bezoek op de werkplaats kunnen de sekswerkers ook naar de dokterspraktijk van Ghapro komen: die ligt midden in het Schipperskwartier. Op maandag, woensdag en vrijdag biedt Ghapro daar doktersconsultaties aan.

 

Sociale hulpverlening

Buiten de medische onderzoeken kunnen de sekswerkers ook beroep doen op de sociale hulpverleners van Ghapro voor het bespreken van andere beroepsgebonden problemen. Zo kunnen de sekswerkers advies inwinnen over onder andere huisvesting, sociale zekerheid en financiële kwesties, maar kunnen evengoed komen praten over relatiemoeilijkheden.

De sekswerkers hoeven bovendien niets te betalen voor de diensten van Ghapro. Dit is mogelijk doordat de organisatie subsidies ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie en de stad Antwerpen.

 

4. Belang van Ghapro

Het is belangrijk dat sekswerkers zich regelmatig laten onderzoeken op seksueel overdraagbare infecties. Zo kunnen we voorkomen dat een infectie van een sekswerker naar een klant kan wordt overgedragen, of omgekeerd, want ook klanten kunnen sekswerkers besmetten. Wanneer een sekswerker zich regelmatig laat onderzoeken, kan hij of zij op tijd worden behandeld en kan de infectie gestopt worden. Op deze manier wil Ghapro ervoor zorgen dat sekswerkers op een gezonde manier hun activiteiten kunnen uitoefenen.