Ghapro - Subsidies

Subsidies

Ghapro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de stad Antwerpen grootstedenfonds, en het Riziv.